www.doanhnghiepconggiao.net

Video: Lisa Gansky: Tương lai của ngành kinh doanh "mạng lưới"

Tại TED @ MotorCity, Lisa Gansky, tác giả của "Mạng lưới," nói về một tương lai của doanh nghiệp đó là về chia sẻ tất cả các loại công cụ, hoặc thông qua các công cụ thông minh và công nghệ cao cho phép cho thuê mạnh dạn hơn, kết nối những người giống nhau. Ví dụ trên toàn ngành công nghiệp - từ âm nhạc đến những chiếc xe - cho thấy chúng ta gần nhau như nào để đến tương lai rất mạng lưới
Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved