www.doanhnghiepconggiao.net

Video: Ông Lê Bá Thông: Chiến lược công ty vui vẻ


Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại TTT đã có một bài chia sẻ đầy tự hào về chiến lược của công ty TTT. Tại TEDxMekong 2011, ông Lê Bá Thông đã tranh thủ chia sẻ bí kíp "Cửu âm chân kinh" mà ông đã áp dụng tại công ty để vượt qua những giai đoạn khó khăn và phát triển vượt bậc.
Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved