www.doanhnghiepconggiao.net

Video: Allan Jones: Bản đồ bộ nãoChúng ta bắt đầu hiểu về cách thức bộ não làm việc như thế nào? Cũng giống như cách mà chúng ta hiểu một thành phố: thông qua một bản đồ. Allan Jones nói với chúng ta về cách mà đội ngũ của ông xây dựng bản đồ não bộ như thế nào.
Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved