www.doanhnghiepconggiao.net

Video: Chris Lonsdale - Học ngoại ngữ trong 6 tháng


Học ngoại ngữ luôn là nhu cầu thiết yếu, và Chris Lonsdale đã đưa ra nghiên cứu hùng hồn của mình và bảo đảm nếu bạn áp dụng đúng 5 nguyên tắc và 7 hành động đó, bạn sẽ thành thạo một ngoại ngữ mới chỉ trong 6 tháng.
Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved