www.doanhnghiepconggiao.net

Video: Josh Kaufman - Học mọi thứ chỉ với 20 giờ

Josh Kaufman
Chúng ta luôn gặp một rào cản tâm lý rất lớn khi cần phải học một điều gì đó mới. Nhưng bài nói của Josh sẽ khiến bạn ngạc nhiên, vì chỉ cần 20 giờ là bạn có thể có được một kỹ năng mới. Thế thôi. Đơn giản nhỉ? Vậy bạn muốn học gì nào?

Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved