www.doanhnghiepconggiao.net

Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm giảng lễ: Ngày hành hương của giới doanh nhân GP Mỹ Tho, 22.4.2016Đức Cha Phêrô giảng lễ: Ngày hành hương của giới doanh nhân và buôn bán nhỏ, tại lễ đài Lòng Chúa Thương Xót, TTMV GP. Mỹ Tho, ngày 22.4.2016
Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved