www.doanhnghiepconggiao.net

KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI TRONG GIÁO DỤC...
KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI TRONG GIÁO DỤC
CÁC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Trò chơi giáo dục chiếm vai trò quan trọng trong sự phát triển trí tuệ, thái độ và kỹ năng của người tham dự. Sự tương tác giữa người chơi sẽ mở rộng tâm trí, thúc đẩy sự sáng tạo và trí tưởng tượng, làm tăng khả năng tập trung, tăng sự tự tin, rèn luyện tính khí, tình cảm, giá trị và các kỹ năng xã hội.
Trung tâm Đào tạo Giá trị sống – Kỹ năng sống YMCA tổ chức lớp

KỸ NĂNG HƯỚNG DẪN TRÒ CHƠI TRONG GIÁO DỤC CÁC GIÁ TRỊ SỐNG VÀ KỸ NĂNG SỐNG

Tham gia tập huấn bạn sẽ:
- Hiểu được tầm quan trọng của trò chơi trong sự phát triển giá trị và kỹ năng sống.
- Nắm vững các nguyên tắc ứng dụng trò chơi trong giáo dục
- Có kỹ năng sáng tạo và vận dụng trò chơi để phát triển tư duy, thái độ tích cực, xây dựng các giá trị như yêu thương, tôn trọng, đoàn kết, hòa bình, nhân ái, hợp tác, khoan dung… và kỹ năng như làm việc nhóm, ra quyết định, quản lý cảm xúc, giao tiếp, lắng nghe, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề, tư duy tích cực, tư duy phản biện v.v…
- Được nhận hơn 20 loại trò chơi thật hấp dẫn trong huấn luyện GTS-KNS.

Khóa học dành cho:
- Các cá nhân, tổ chức đang làm việc giảng dạy giá trị sống, kỹ năng sống
- Các cá nhân mong muốn được rèn luyện thêm nhiều giá trị, kỹ năng sống
- Những phụ huynh muốn trang bị cho con phẩm chất và các kỹ năng thông qua những trò chơi.
Tập huấn viên: 
Ông Trần Tuấn Huy – Giám đốc Trung tâm đào tạo Giá trị sống – Kỹ năng sống YMCA

Thời gian: 8g30 đến 16g30 thứ bảy 26/08/2017
Địa điểm: Run Way Coffee, số 686C Trường Chinh, Phường 15, Q. Tân Bình (Góc ngã ba Trường Chinh, Phạm Văn Bạch)
Phí tham dự: 350.000 đồng/người (Số lượng giới hạn nên chỉ nhận 25 anh/chị đăng ký đầu tiên)
Điện thoại: 0913843132

Chia sẻ thông tin :

Đăng nhận xét

 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved