www.doanhnghiepconggiao.net
Bài mới
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức Kinh tế. Hiển thị tất cả bài đăng

Một số điểm nổi bật, đáng chú ý của Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014

thuế GTGT sửa đổiBQT Doanh Nghiệp Công Giáo xin trân trọng giới thiệu Bản tin "Một số điểm nổi bật, đáng chú ý của Luật thuế GTGT (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1-1-2014":

Ngày 19-6-2013, Quốc Hội đã thông qua Luật số 31/2013 QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) sửa đổi, bổ sung lần này có một số nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý. Luật này có hiệu lực thi hành từ 1-1-2014; dưới đây là một số nội dung chính được sửa đổi, bổ sung theo từng nhóm vấn đề cụ thể như sau:
 
Copyright © 2011. www.doanhnghiepconggiao.net - All Rights Reserved